Przebudowana zostanie nawierzchnia i wymienione chodniki przy drodze powiatowej obok kościoła parafialnego w Dębowcu. Koszt inwestycji to 229 982 zł.
W ramach prac wykonany zostanie remont istniejących odcinków chodnika dla pieszych oraz systemu odwodnienia pasa drogowego do sprawnego odprowadzenia wód opadowych, a także ułożona prawidłowo wyprofilowana nowa nawierzchnia bitumiczna jezdni drogowej.

Dębowiec. Remont drogi powiatowej

Po wykonanej przebudowie drogi zostaną wyprofilowane zjazdy.

To już ostatni odcinek drogi powiatowej w Dębowcu, który wymaga przebudowy. Dzięki przeprowadzonym pracom, droga, która od ponad 30 lat nie była gruntownie remontowana, stanie się traktem drogowym zapewniającym bezpieczeństwo i komfort jazdy użytkownikom.

Radny Ryszard Lisowski wielokrotnie zabiegał o wykonie tego remontu i dzięki poparciu Zarządu Powiatu w Jaśle zostanie w najbliższym czasie wykonany.