Dzisiaj, 16 lipca, odbędzie się XXXVI sesja Rady Gminy Dębowiec. Początek obrad o godz. 15:00 w Sali Urzędu Gminy w Dębowcu.
Przewodnicząca Rady Gminy Dębowiec Teresa Pachana zaproponowała następujący porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał:
1/ w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Dębowiec w roku szkolnym 2021/2022;
2/ zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Gminy Dębowiec na lata 2021 -2029.
4. Zamknięcie obrad sesji.