LXVIII Sesja Rady Gminy Dębowiec odbędzie się w dniu 21 lutego 2024 roku o godzinie 10:00 w sali Urzędu Gminy Dębowiec.
Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad;
2. Ustalenie porządku obrad;
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Dębowiec Nr LXVII z 19 stycznia 2024 roku;
4. Informacja z realizacji uchwał Rady Gminy Dębowiec z dnia 19 stycznia 2024 roku, zleconych do wykonania Wójtowi Gminy;
5. Podjęcie uchwał:
- w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na własność Gminy Dębowiec,
- w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników oraz kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Dębowiec,
- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 - 2024,
- w sprawie przyjęcia sołectwa Radość do "Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021 - 2025",
- w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Radość na lata 2024 - 2030,
- w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 29.11.2023 roku,
- zmieniająca uchwałę budżetową na 2024 rok Gminy Dębowiec,
- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębowiec na lata 2024 - 2032.
6. Wolne wnioski i zapytania;
7. Zamknięcie obrad sesji.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. jaslo365.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.