XLIII sesja Rady Gminy Krempna odbędzie się w dniu 21 marca 2024 roku o godzinie 11:00 w sali urzędu gminy w Krempnej.
Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XLI Sesji Rady Gminy.
5. Przyjęcie protokołu z XLII Sesji Rady Gminy.
6. Informacje Wójta Gminy o podejmowanych działaniach w okresie od ostatniej sesji.
7. Ocena realizacji zadań statutowych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krempnej za 2023 r.
8. Ocena realizacji zadań statutowych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Krempnej.
9. Ocena realizacji zadań statutowych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Krempnej.
10. Sprawozdanie finansowo - rzeczowe Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krempnej za rok 2023. Zatwierdzenie bilansu rocznego za 2023. Rachunek zysków i strat Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krempnej.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2023 rok Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krempnej,
b. zmian budżetu Gminy Krempna na 2024 r.,
c. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krempna na lata 2024 - 2036,
d. nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Krempna na 2025 rok środków stanowiących fundusz sołecki,
e. zmiany uchwały nr X/69/2011 Rady Gminy Krempna z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości,
f. ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych,
g. wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu. ,, RaP STEAM - robotyka i programowanie w szkołach podstawowych z terenu województwa podkarpackiego,
h. przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy na 2024 r.,
i. nadania imienia Szkole Podstawowej w Zespole Szkół w Krempnej.
12. Sprawozdanie z działalności Rady Gminy Krempna z kadencji 2018 -2024.
13. Wolne wnioski i zapytania.
14. Zamknięcie obrad sesji

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. jaslo365.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.