Sesja Rady Gminy Brzyska odbędzie się w dniu 24 czerwca 2024 roku. Początek obrad o godz. 12:00 w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzyskach.
Program sesji:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzyskach.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia raportu z sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzyskach.
5. Sprawozdanie z działalności Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzyskach za 2023 rok.
6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzyskach za 2023 rok.
7. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2023 rok.
8. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Brzyska za 2023 rok.
9. Debata nad raportem o stanie Gminy Brzyska za 2023 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Brzyska wotum zaufania.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzyska za 2023 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Brzyska za 2023 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na 2024 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego "Krasnale" w Brzyskach oraz nadania statutu Klubu.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonych w Lipnicy Dolnej stanowiących własność prywatną na mienie komunalne w celu budowy drogi gminnej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Brzyska.
17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzyska "Kłodawa 10".
18. Wolne wnioski i dyskusje.
19. Zakończenie obrad.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. jaslo365.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.