XLIV sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się dzisiaj (31 maja) o godz. 11:00 w trybie on-line.
Przewodniczący Rady Miejskiej Jasła Henryk Rak zaproponował następujący porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu z XL Sesji RMJ.
3. Wybór Komisji Wnioskowej.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
4.1. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gamrat-Nr 36” w Jaśle /Druk nr 391/,
4.2. określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego /Druk nr 390/,
4.3. zmiany budżetu miasta Jasła na 2021 r. /Druk nr 392/.
5. Sprawozdanie z działalności burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad sesji RMJ.