Dzisiaj, 29 lipca, o godz. 13:00 w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzyskach odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Gminy Brzyska.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Madejczyk zaproponował następujący porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na 2021 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzyska.
5. Zakończenie obrad.