Dzisiaj, 9 sierpnia, o godz. 12:00 odbędzie się XLVII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Jasła w zdalnym trybie organizacji posiedzenia.
Przewodniczący Rady Miejskiej Jasła Henryk Rak zaproponował następujący porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór Komisji Wnioskowej.
3. Podjęcie uchwał w sprawach:
3.1. przystąpienia do programu inwestycyjnego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych /Druk nr 416/,
3.2. zmiany budżetu miasta Jasła na 2021 r. /Druk nr 417/,
3.3. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jasła na lata 2021-2031 /Druk nr 418/.
4. Zamknięcie obrad sesji RMJ.