LVI Sesja Rady Gminy Tarnowiec odbędzie się w dniu 28 października 2022 roku o godzinie 14:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu.
Planowany porządek obrad podczas sesji:
1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z LIII, LIV i LV sesji Rady Gminy Tarnowiec.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2022 rok,
b. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2022-2031,
c. przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tarnowiec na lata 2021-2030",
d. uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie.
5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Tarnowiec w roku szkolnym 2021/2022.
6. Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich składania.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski i oświadczenia.
9. Zamknięcie obrad sesji.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. jaslo365.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.