LXXIII Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się w dniu 19 grudnia 2022 roku o godz. 10:00.
1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór Komisji Wnioskowej.
3. Podjęcie uchwał w sprawach:
3.1. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru "Kochanowskiego"
3.2. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru "Niegłowicka I"
3.3. uchylająca uchwałę Rady Miejskiej Jasła w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru "Lwowska-Towarowa"
3.4. uchylająca uchwałę Rady Miejskiej Jasła w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru "Lwowska-Towarowa"
3.5. wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym działki położonej w Jaśle, obręb nr 19-Krajowice
3.6. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy Miasta Jasła z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok"
3.7. upoważnienia Burmistrza Miasta Jasła do zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego kwotę ustaloną w budżecie miasta Jasła na 2022 r. dotyczącego opracowania dokumentacji projektowej przebudowy mostu nad potokiem Warzyckim, ulica Towarowa
3.8. upoważnienia Burmistrza Miasta Jasła do zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego kwotę ustaloną w budżecie miasta Jasła na 2022 r. dotyczącego zadania: "Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi ul. Leśnej w Jaśle"
3.9. upoważnienia Burmistrza Miasta Jasła do zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego kwotę ustaloną w budżecie miasta Jasła na 2022 r. dotyczącego zadania: "Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi łączącej ul. Pietrusa z ul. Jodłową w Jaśle",
3.10. upoważnienia Burmistrza Miasta Jasła do zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego kwotę ustaloną w budżecie miasta Jasła na 2022 r. dotyczącego zadania: "Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi - ulica Lawendowa w Jaśle
3.11. upoważnienia Burmistrza Miasta Jasła do zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego kwotę ustaloną w budżecie miasta Jasła na 2022 r. dotyczącego zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej odwodnienia ul. Kózkówny"
3.12. pozostawienia petycji bez rozpatrzenia
4. Apel o podjęcie działań zmierzających do odmulenia i oczyszczenia Jezior Solińskiego i Myczkowieckiego
i ich dorzeczy.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad Sesji RMJ
Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na Facebook, Google News i Twitter
rrrrrr

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. jaslo365.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.