LXII Sesja Rady Gminy Tarnowiec odbędzie się w dniu 30 stycznia 2023 roku o godzinie 14:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu.
Proponowany porządek obrad sesji Rady Gminy:
1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z LX i LXI sesji Rady Gminy Tarnowiec.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2023 rok;
b. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Tarnowiec na lata 2023-2032;
c. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Jasielskiego, narealizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1892R Tarnowiec - Wrocanka -Piotrówka w km 0+412 - 1+320 w miejscowościach Tarnowiec i Wrocanka";
d. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Jasielskiego, na realizację zadania pn.: "Remont drogi powiatowej Nr 1892R Tarnowiec - Wrocanka - Piotrówka w miejscowości Wrocanka";
e. nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Tarnowiec a miastem Svidnik (Słowacja);
f. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powołania Związku ZIT mającego na celu współpracę jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Jasło służącą realizacji zadań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych;
g. przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tarnowiec na lata 2021-2030";
h. ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Tarnowiec;
i. określenia zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia sportowe;
j. rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Tarnowiec;
k. przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Tarnowiec na 2023 rok.
5. Sprawozdanie z działalności stałych Komisji Rady Gminy Tarnowiec za 2022 rok:
- Rewizyjnej;
- Skarg, Wniosków i Petycji;
- Budżetowej, Rolnictwa i Infrastruktury;
- Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski i oświadczenia.
8. Zamknięcie obrad sesji.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. jaslo365.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.