LVI Sesja Rady Gminy Dębowiec odbędzie się w dniu 24 marca 2023 roku o godzinie 09:00 w sali Urzędu Gminy Dębowiec.
Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad;
2. Ustalenie porządku obrad;
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Dębowiec Nr LV z 07 lutego 2023 roku;
4. Informacja z realizacji uchwał Rady Gminy Dębowiec z dnia 07 lutego 2023 roku, zleconych do wykonania Wójtowi Gminy;
5. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Dębowcu za 2022 rok;
6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2022 rok;
7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Dębowiec za 2022 rok;
8. Podjęcie uchwał:
- w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dębowiec w 2023 roku,
- w sprawie przyjęcia darowizny na rzecz Gminy Dębowiec,
- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości, stanowiących własność Gminy Dębowiec,
- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Dębowiec,
- w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Dębowiec Nr XX/169/00 z dnia 18 grudnia
2000 r. w sprawie utworzenia komunalnego zakładu budżetowego o nazwie "Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębowcu",
- zmieniająca uchwałę budżetową na 2023 rok Gminy Dębowiec,
- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębowiec na lata 2023 - 2030.
9. Wolne wnioski i zapytania;
10. Zamknięcie obrad sesji.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. jaslo365.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.