LXXI Sesja Rady Gminy Tarnowiec odbędzie się w dniu 25 września 2023 roku o godzinie 14:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu.
Proponowany porządek obrad sesji Rady Gminy:
1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LXX sesji Rady Gminy Tarnowiec.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
- zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2023 rok;
- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Tarnowiec na lata 2023-2033;
- zmieniająca uchwałę nr LXII/436/2023 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 30 stycznia 2023r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Jasielskiego, na realizację - zadania publicznego pn. "Remont drogi powiatowej Nr 1892R Tarnowiec - Wrocanka - Piotrówka w miejscowości Wrocanka";
- zmiany uchwały w stawek podatku od nieruchomości;
- wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Jaśle na kadencję 2024 - 2027.
5. Informacja Wójta Gminy Tarnowiec z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski i oświadczenia.
8. Zamknięcie obrad sesji.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. jaslo365.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.