LXXII Sesja Rady Gminy Tarnowiec odbędzie się w dniu 25 października 2023 roku o godzinie 14:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu.
Proponowany porządek obrad sesji Rady Gminy:
1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LXXI sesji Rady Gminy Tarnowiec.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2023 rok;
b. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Tarnowiec na lata 2023-2033;
c. upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację zadania pod nazwą: "Zimowe utrzymanie dróg w Gminie Tarnowiec w sezonie 2023/2024";
d. upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację Projektu pn.: "Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki";
e. upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację zadania pod nazwą: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest rolniczy z terenu Gminy Tarnowiec";
f. przejęcia od Powiatu Jasielskiego realizacji zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Tarnowiec.
5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Tarnowiec w roku szkolnym 2022/2023.
6. Informacja Wójta Gminy Tarnowiec z działalności w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski i oświadczenia.
9. Zamknięcie obrad sesji.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. jaslo365.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.