LXVI Sesja Rady Gminy Dębowiec odbędzie się w dniu 22 grudnia 2023 roku o godzinie 10:00 w sali Urzędu Gminy Dębowiec.
Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad;
2. Ustalenie porządku obrad;
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Dębowiec Nr LXV z 30 listopada 2023 roku;
4. Informacja z realizacji uchwał Rady Gminy Dębowiec z dnia 30 listopada 2023 roku, zleconych do wykonania Wójtowi Gminy;
5. Podjęcie uchwał:
- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie partycypacji
- w kosztach pobytu dzieci zamieszkałych w Gminie Dębowiec uczęszczających do niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych funkcjonujących na terenie Miasta Jasła,
- w sprawie przejęcia przez Gminę Dębowiec zadania zarządzania drogami powiatowymi
- w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Dębowiec,
- w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Dębowiec na lata 2023-2028,
- w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Dębowiec na lata 2024 -2026
- zmieniająca uchwałę budżetową na 2023 rok Gminy Dębowiec,
- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębowiec na lata 2023 - 2030,
- uchwalenia budżetu Gminy Dębowiec na 2024 rok,
- w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębowiec na lata 2024 - 2032;
6. Wolne wnioski i zapytania;
7. Zamknięcie obrad sesji.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. jaslo365.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.