Dzisiaj, 21 czerwca, o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Tarnowcu odbędzie się XXXVII sesja Rady Gminy Tarnowiec, podczas której nowy wójt Wiktor Barański złoży ślubowanie.
Porządek sesji zaproponowany przez przewodniczącego Rady Gminy Tarnowiec Jarosława Pękalę:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawidłowości zwołania sesji Rady Gminy Tarnowiec.
2. Wręczenie zaświadczenia o wyborze wójta Gminy Tarnowiec przez przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej.
3. Złożenie ślubowania przez wójta Gminy Tarnowiec wybranego w wyborach zarządzonych na dzień 13 czerwca 2021 r.
4. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy Tarnowiec.