Przewodniczący Rady Gminy Tarnowiec Jarosław Pękala został odwołany podczas wczorajszej, 27 lipca, XXXIX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Tarnowiec. Radni wybrali nowego przewodniczącego, którym został Michał Dłuski.
O odwołanie przewodniczącego Jarosława Pękali wystąpiła z wnioskiem grupa radnych. - Trudno oprzeć się wrażeniu, że wniosek o odwołanie mojej osoby z funkcji przewodniczącego rady to pogłos skończonej kampanii wyborczej - mówił podczas sesji Jarosław Pękala, podkreślając, że zawsze jego działania były skierowane dla dobra lokalnej społeczności, dla dobra mieszkańców gminy Tarnowiec. - Moja praca jako przewodniczącego rady w niczym nie odbiegała od norm, które panują w innych samorządach - podkreślił Jarosław Pękala, zaznaczając, że nadal będzie pracował dla dobra mieszkańców gminy. - Uważam, że funkcję przewodniczącego sprawuję należycie - dodał. Przypomniał, że cały czas zabiegał o rozwój gminy, a wszystkie sprawy mieszkańców były na pierwszym miejscu. - Pamiętajmy - to my jesteśmy dla mieszkańców, a nie mieszkańcy dla nas. Takie zasady zawsze wyznawałem i będę im wierny - mocno akcentował Jarosław Pękala. Powiedział, że od 2014 roku z nieżyjącym wójtem Janem Czubikiem zabiegając o rozwój gminy, jeździli do różnych instytucji, w tym także do ministerstw, prosząc o pieniądze. - Uczestniczyłem przy wszystkich przygotowanych projektach i zadaniach, które są teraz realizowane. Niejednokrotnie spieraliśmy się w różnych kwestiach, ale zawsze dochodziliśmy do porozumienia. Po śmierci pana wójta uważałem, że nadal trzeba współpracować z innymi samorządami oraz z powiatem jasielskim - powiedział Jarosław Pękala.

Przewodniczący rady odniósł się w swoim wystąpieniu do wniosku radnych o jego odwołanie. - Nie reprezentuję interesu poszczególnych radnych. Reprezentuję interesy mieszkańców gminy Tarnowiec - podkreślił. Jarosław Pękala przypomniał zwołanie sesji w marcu br. w czasie wzmożonych zachorowań na covid. Jedna z radnych i kilku pracowników urzędu miało pozytywne wyniki testów na covid. Pełniący wtedy obowiązki wójta Miłosz Leszkiewicz wydał zarządzenie o wzmożonej ostrożności oraz zakazie spotkań w urzędzie. - Dla mnie najważniejsze było wasze zdrowie i bezpieczeństwo oraz pracowników urzędu. Sesję zwołałem jak najszybciej było to możliwe i nie przeszkadzałem państwu w procedowaniu waszego wniosku. To na wasz wniosek uchwała została zdjęta z obrad sesji - zwrócił się do grupy radnych wnioskujących o jego odwołanie z funkcji przewodniczącego.

- Po wygranych wyborach przez pana wójta Barańskiego podaliśmy sobie ręce, pogratulowałem wygranej. W kampanii wyborczej - jak zapowiadałem - nie poparłem żadnego z kandydatów - dodał Jarosław Pękala, przypominając, że został wybrany na przewodniczącego jednogłośnie.

W tajnym głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Dziewięciu z nich zagłosowało za odwołaniem Jarosława Pękali z funkcji przewodniczącego rady, a sześciu było przeciwnych. Po ogłoszeniu wyników głosowania, Jarosław Pękala podziękował radnym, którzy byli przeciwni jego odwołaniu.

O funkcję przewodniczącego ubiegało się dwóch radnych - Tadeusz Śmietana i Michał Dłuski. W tajnym głosowaniu wygrał Michał Dłuski, którego poparło 10 radnych. Tadeusz Śmietana otrzymał 5 głosów.

Po wynikach głosowania Jarosław Pękala, zastrzegając się, że nie chciał tego mówić wcześniej, ujawnił rozmowę z nowym wójtem Wiktorem Barańskim z 16 czerwca br., gdy był pogratulować mu wyboru na stanowisko. Wtedy wójt Wiktor Barański powiedział Jarosławowi Pękali, że chciałby współpracować z innym przewodniczącym rady. Obecny na wczorajszej sesji wójt potwierdził, że takie słowa padły.

- Szanuję ten demokratyczny wybór. Nie można mówić, że rada jest podzielona. Dwie trzecie było za, czyli zdecydowana większość. Życzę nowemu przewodniczącemu owocnej pracy i dobrej współpracy z radą, wójtem gminy oraz innymi samorządami - powiedział wójt Wiktor Barański.

Nowy przewodniczący rady Michał Dłuski podziękował za zaufanie. - Nie spodziewałem się takiej liczby głosów. Będę starał się tak organizować prace rady jak i informować państwa radnych o wszystkich sprawach związanych z radą, z gminą. Bardzo mi zależy wbrew wszystkim słowom, które dzisiaj padły, mniej lub bardziej emocjonalnych, abyśmy mówili jednym głosem. I będę się starał, żeby tak było. Przewodniczący reprezentuje wszystkich radnych i od dzisiaj jestem do państwa dyspozycji - powiedział Michał Dłuski.

Wójt Wiktor Barański podziękował za pracę odwołanemu przewodniczącemu. Jarosław Pękala pogratulował wyboru nowemu przewodniczącemu rady Michałowi Dłuskiemu.