Szpital Specjalistyczny w Jaśle wstrzymał przyjęcia planowane na wszystkie oddziały aż do odwołania.
Dyrekcja jasielskiego szpitala poinformowała, że do odwołania wstrzymano wszystkie przyjęcia na oddziały: chorób wewnętrznych i kardiologii, diabetologiczny i geriatryczny. Do odwołania wstrzymano przyjęcia planowe na wszystkie oddziały.