Burmistrz Kołaczyc Stanisław Żygłowicz zaapelował do wolontariuszy o pomoc dla Domu Pomocy Społecznej „Nazaret” w Kołaczycach.
Apel burmistrza wynika z sytuacji epidemiologicznej w kraju i w powiecie jasielskim. Wysoki stopień zakażeń koronawirusem sprawia, że należy liczyć się z brakami kadrowymi w Domu Pomocy Społecznej „Nazaret” w Kołaczycach. Jest to placówka funkcjonująca całodobowo, zapewnia opiekę osobom w podeszłym wieku, a więc wymagającym szczególnej troski.

- W związku z powyższym zwracam się z prośbą, do ludzi dobrej woli, którzy w ramach wolontariatu mogliby udzielić nam wsparcia, w zakresie zapewnienia opieki nad mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej „Nazaret” w Kołaczycach, w przypadku wystąpienia problemów kadrowych w tej placówce - apeluje burmistrz.

Osoby chętne do pomocy mogą zgłaszać się do Domu Pomocy Społecznej „Nazaret” w Kołaczycach (tel. 13 44 106 00, e-mail: dps@kolaczyce.itl.pl), do Urzędu Miejskiego w Kołaczycach (tel. 13 44 602 21, e-mail: sekretariat@kolaczyce.itl.pl) oraz do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle (tel. 13 44 834 40, e-mail: pcprjaslo@pcprjaslo.pl).