W tym roku 21 par z gminy Nowy Żmigród obchodzi 50-lecie małżeństwa. Jubilaci zostali uhonorowani medalami „Za długoletnie pożycie małżeńskie”, przyznanymi przez prezydenta RP Andrzeja Dudę.
W trosce o zdrowie seniorów wójt gminy Nowy Żmigród Grzegorz Bara i kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Justyna Szot, okolicznościowe medale, legitymacje, listy gratulacyjne i upominki przekażą za pośrednictwem rodzin odznaczonych małżonków.

Medalami „Za długoletnie pożycie małżeńskie” uhonorowani zostali: Helena i Marian Borończykowie z Gorzyc, Alfreda i Zbigniew Cieklińscy z Brzezowej, Alicja i Władysław Durałowie z Toków, Janina i Roman Gabańscy z Nowego Żmigrodu, Katarzyna i Dominik Gryźcowie ze Starego Żmigrodu, Katarzyna i Jan Klimczakowie ze Starego Żmigrodu, Halina i Julian Kordysiowie z Nowego Żmigrodu, Emilia i Władysław Leśniowscy z Nowego Żmigrodu, Danuta i Jan Mroczkowie z Kątów, Anna i Józef Mrugałowie ze Starego Żmigrodu, Józefa i Jan Nowakowie z Łysej Góry, Maria i Władysław Piątkowie z Brzezowej, Teresa i Stanisław Przybyłowscy z Nowego Żmigrodu, Maria i Stanisław Rakowie z Toków, Kazimiera i Stanisław Skrzętowie ze Starego Żmigrodu, Marta i Józef Subikowie z Nienaszowa, Maria i Zbigniew Wiatrowie z Gorzyc, Zofia i Jan Wojnarscy z Makowisk, Katarzyna i Tadeusz Wokurkowie z Kątów, Krystyna i Jan Woźniakowie z Kątów i Maria i Tadeusz Zborowscy z Łężyn.