Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołaczycach oferuje w dobie epidemii koronawirusa pomoc w dostarczeniu samotnym, starszym osobom, powyżej 70 roku życia, zakupów i leków.
Pomoc kierowana jest do osób, które podczas epidemii zdecydują się na pozostanie w domu, nie mają bliskiej rodziny i nie są w stanie zabezpieczyć sobie podstawowych zakupów. GOPS może dostarczyć do domu artykuły spożywcze, środki higieny osobistej i leki. Koszty zakupów pokrywa senior.

Pomoc nie przysługuje osobie, która korzysta z usług opiekuńczych bądź posiada rodzinę i osoby bliskie.

Osoby zainteresowane taką formą mogą kontaktować się z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kołaczycach w godzinach od 7.30 do 15.00, od poniedziałku do piątku, pod numerem tel. 13 44 605 30 lub sołtysami poszczególnych miejscowości.