Zmarł Zdzisław Świstak niezwykle zasłużony dla miasta Jasła historyk, nauczyciel, muzealnik, badacz, propagator i kronikarz dziejów Jasła, autor mnóstwa publikacji o tematyce jasielskiej, historycznej, religijnej i patriotycznej.
W piątek 19 stycznia 2024 roku zmarł Zdzisław Świstak niezwykle zasłużony dla miasta Jasła historyk, nauczyciel, muzealnik, badacz, propagator i kronikarz dziejów Jasła, autor mnóstwa publikacji o tematyce jasielskiej, historycznej, religijnej i patriotycznej.

Zmarł w Jaśle - mieście swoich urodzin, w mieście, w którym godnie spędził całe swoje piękne i pracowite życie.

Był rodowitym jaślaninem. Przyszedł na świat w Jaśle 3 listopada 1934 r. jako syn Marii i Wojciecha Świstaków. Od dziecka wychowywany był w duchu miłości do Boga i Polski. Jako chłopiec pełnił służbę ministranta i harcerza, a przez całe życie jako gorliwy katolik i patriota wierny był swojej Wielkiej Ojczyźnie - Polsce i Małej Ojczyźnie - Jasłu i Ziemi Jasielskiej. Dla niego hasło "Bóg-Honor-Ojczyzna" naprawdę było ideą życiową.

Ukończył miejscową Szkołę Podstawową im. Romualda Traugutta, jasielskie Liceum Ogólnokształcące im. Króla Stanisława Leszczyńskiego, a następnie studia na Wydziale Filologiczno-Historycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. Jako magister historii w 1956 r. rozpoczął pracę zawodową w "swoim" Liceum Ogólnokształcącym w Jaśle. W 1974 r. został mianowany profesorem szkoły średniej. Po przeszło dwóch dekadach pracy nauczycielskiej, w latach 1978-1979 pełnił funkcję adiunkta w Muzeum Regionalnym w Jaśle, a następnie w Muzeum Okręgowym w Krośnie, gdzie został kustoszem. Po przejściu na wcześniejszą emeryturę, jeszcze do 1990 r. pracował na pół etatu jako wychowawca w internacie jasielskiego Liceum.

Śp. Zdzisław Świstak wniósł ogromny wkład w rozwój życia kulturalnego miasta Jasła. Najbardziej zasłużył się w dziedzinie pisarstwa na temat historii Jasła. Przez wiele lat z powodzeniem zajmował się publicystyką, głównie o tematyce historycznej, religijnej i patriotycznej. W swoim bardzo obszernym dorobku miał około trzy setki publikacji, w tym przeszło sześćdziesiąt wydawnictw książkowych, których był autorem lub współautorem. Swoje artykuły publikował na łamach wielu czasopism, m.in.: "Obiektywu Jasielskiego", "Ziemi Jasielskiej", "Źródła", "Podkarpacia", "Nowego Podkarpacia", "Kościółka", w periodykach: "Studia i materiały Muzeum Okręgowego w Krośnie" oraz "Studia nad okupacją hitlerowską w południowo-wschodniej części Polski". Liczba i poziom Jego dzieł robią wielkie wrażenie i budzą niekłamany podziw.

Do najcenniejszych publikacji Jego autorstwa z pewnością trzeba zaliczyć prace: "Kaplica Gimnazjalna w Jaśle", "Franciszkanie w Jaśle", "Wizytki jasielskie", "Słownik biograficzny znanych postaci Jasła i regionu", "Na śladach represji Urzędu Bezpieczeństwa w Jaśle i regionie w latach 1945-1956", "Jasielska Fara", "W kręgu zabytków Jasła", "Wysiedlenie i zniszczenie Jasła w czasie II wojny światowej", "Sylwetki i wspomnienia żołnierzy ZWZ-AK-NOW Jasielszczyzny".

Z publikacji książkowych, których Pan Zdzisław był przewodniczącym zespołu redakcyjnego, autorem lub współautorem, na szczególną uwagę zasługują takie pozycje jak: "Encyklopedia Jasła", "Honorowi Obywatele Miasta Jasła", "Jasło na przełomie II i III tysiąclecia", "Jasielski album", "Jasielska agora w ilustracjach", "Jaślanie znani i nieznani", "Przywrócić przeszłość dawnego Jasła" oraz "Jasielska droga do niepodległej Polski". Ta ostatnia książka, która ukazała się pod redakcją Jego, Felicji Jałosińskiej i niżej podpisanego, została podczas Ogólnopolskiego I Spotkania z Książką i Prasą Regionalną we Wrocławiu zaliczona do dziesięciu najlepszych książek regionalistycznych wydanych w Polsce w 2018 r.

Jako regionalista, pasjonat i wybitny znawca dziejów Jasła przez kilka dziesięcioleci opracowywał i wydawał cenne publikacje na temat historii miasta i losów jego mieszkańców oraz zabytków, wybitnych ludzi, jasielskich kościołów i parafii. Nie tylko pisał, przez parę dekad również fotograficznie dokumentował wydarzenia historyczne i religijne, jakie miały miejsce na terenie Jasła. Niezłomnie starał się uchronić od zapomnienia i skutecznie propagował lokalną historię. Przekładało się to zarówno na wychowanie patriotyczne młodego pokolenia jaślan, jak również na proces ratowania i ochrony zachowanych zabytków i miejsc pamięci.

Jako człowiek, który w sposób wyjątkowy szanował pamięć o przeszłości i jako historyk o tak bogatym i cennym dorobku, był dla młodszych historyków i regionalistów Nauczycielem, Mistrzem i cieszył się u nich wielkim autorytetem.

Oprócz wybitnych zasług na polu pisarstwa historycznego śp. Zdzisław Świstak miał i inne godne szacunku dokonania i działania. Wielokrotnie dał się poznać jako autor interesujących i stojących na wysokim poziomie merytorycznym wykładów, prelekcji i odczytów. Zapisał się pięknymi zgłoskami w dziele organizacji wielu wystaw o tematyce historyczno-religijnej. Na przestrzeni kilku dziesięcioleci na terenie Jasła, głównie w kościele franciszkańskim, w kościele św. Stanisława BM oraz w JDK urządził sporo wystaw o tematyce religijnej, w tym m.in. poświęconych dziejom kościoła i klasztoru Ojców Franciszkanów w Jaśle, jubileuszu stulecia jasielskiej Kaplicy Gimnazjalnej, Świętemu Antoniemu Padewskiemu - Patronowi Jasła oraz spotkaniom jaślan z Ojcem Świętym Janem Pawłem II. Bardzo aktywnie angażował się też w pracach Komitetu Organizacyjnego Uroczystości Franciszkańskich w Jaśle.

W swoim dorobku działacza kultury miał również zasługi na niwie muzycznej. Już w latach pięćdziesiątych XX w. pełnił funkcję organisty w jasielskiej kaplicy gimnazjalnej. Później przez szereg lat należał do jasielskiego chóru "Echo" i pełnił w nim funkcję wiceprezesa zarządu. Śpiewał także w chórze "Antonianum" działającym przy jasielskim kościele Ojców Franciszkanów.

Przez wiele lat Pan Zdzisław był członkiem Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Rzeszowie, a następnie Okręgowej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu - Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie. Zasłużył się również w Lidze Obrony Kraju. Urządził Izbę Tradycji LOK w Jaśle. Był instruktorem szkolenia kierowców i biegłym sądowym do spraw wypadków drogowych, pełnił funkcję egzaminatora kierowców. Był także członkiem: NSZZ "Solidarność", Akcji Katolickiej przy kościele św. Stanisława BM w Jaśle, Rady Muzeum Regionalnego w Jaśle oraz Rady Seniorów Miasta Jasła.

Na przestrzeni kilku dekad Pan Zdzisław Świstak dał się poznać jako wieloletni, zasłużony i bardzo aktywny członek Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego za co otrzymał tytuły "Zasłużonego" i "Honorowego" Członka Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego. Piastował też różne funkcje we władzach tego najbardziej związanego z Jasłem stowarzyszenia, w tym do końca swojego życia jako członek Sądu Koleżeńskiego SMJiRJ.

Za pracę społeczną i zawodową został odznaczony m.in.: Złotym Krzyżem Zasługi, odznaką honorową "Za Zasługi dla Oświaty", odznaką "Zasłużony Działacz Kultury". W 2004 r. uchwałą Rady Miejskiej otrzymał tytuł "Zasłużonego dla Miasta Jasła". W 2009 r. za owocną działalność kulturalno-pisarską otrzymał Honorowe Wyróżnienie w ramach XV edycji Nagrody Literackiej im. Władysława Stanisława Reymonta. W 2014 r. został też na wniosek SMJiRJ uhonorowany Nagrodą Miasta Jasła za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i naukowej oraz upowszechniania i ochrony kultury. Z kolei w 2015 r. - przy okazji jubileuszu 50-lecia SMJiRJ - otrzymał odznakę "Zasłużony dla Kultury Polskiej" przyznaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Przez wiele lat śp. Pan Profesor był Człowiekiem czynu, niesłychanie pracowitym, pasjonatem tego, czym się zajmował. Spod Jego pióra wyszło szereg cennych publikacji o ukochanym mieście. Odszedł, pozostawiając po sobie wiele śladów, które przetrwają oraz pamięć, która nie może umrzeć.

Śmierć Pana Zdzisława to wielka strata dla całego środowiska lokalnego i dla wszystkich społeczników, zwłaszcza z kręgów SMJiRJ oraz historyków i regionalistów.

Pogrzeb śp. Zdzisława Świstaka odbędzie się w sobotę 27 stycznia 2024 r. Najpierw w jasielskim kościele św. Stanisława BM o 13.15 będzie miała miejsce modlitwa różańcowa, a następnie o 14.00 Msza święta żałobna, po której nastąpi odprowadzenie śp. Zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku na Stary Cmentarz w Jaśle.


Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. jaslo365.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.