W związku z sytuacją epidemiologiczną, Domy Pomocy Społecznej w Foluszu i Kołaczycach poszukują wolontariuszy do pomocy przy opiece nad pensjonariuszami. Apele o pomoc dla personelu tych placówek wystosowali starosta jasielski Adam Pawluś i burmistrz Kołaczyc Stanisław Żygłowicz.
Starosta jasielski zwrócił się z prośbą o udzielenie wsparcia w formie wolontariatu dla personelu dwóch domów pomocy społecznej w Foluszu i Kołaczycach, gdyby wystąpiły braki kadrowe w tych placówkach.

DPS w Foluszu to całodobowa placówka przeznaczona dla osób przewlekle psychicznie chorych. Natomiast Dom Pomocy Społecznej „Nazaret” w Kołaczycach jest także całodobową placówką przeznaczoną dla osób w podeszłym wieku.

DPS Nazaret w Kołaczycach
Dom Pomocy Społecznej "Nazaret" w Kołaczycach. Fot. UM Kołaczyce

Mieszkańcami domów pomocy społecznej są osoby szczególnie potrzebujące i wymagające ogromnego wsparcia, chętni do pomocy, proszeni są o kontakt bezpośrednio z: Domem Pomocy Społecznej wFoluszu (tel. 13/4413076, e-mail: sekretariat@folusz.dps.pl) i Domem Pomocy Społecznej „Nazaret” w Kołaczycach (tel. 13/4410600, e-mail: dps@kolaczyce.itl.pl), Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie wJaśle (tel. 13/4483440, e- mail:pcprjaslo@pcprjaslo.pl) w celu uzyskania dodatkowych informacji.