Jedenaście trumien z szczątkami ludzkimi wydobytymi podczas budowy nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 w Jaśle złożono wczoraj, 27 października, w grobie na Cmentarzu Wojennym Ofiar Terroru Hitlerowskiego w Warzycach.
W czerwcu br. w Jaśle, podczas budowy łącznika drogi wojewódzkiej nr 992 pomiędzy skrzyżowaniem ulic: Floriańskiej i Kasprowicza, a skrzyżowaniem ulic: Św. Jana z Dukli, Granicznej, Grunwaldzkiej i Wojska Polskiego, znaleziono ludzkie szczątki.

pochowano ludzkie szczątki w Warzycach

Sprawa ta wywoływała wiele kontrowersji, ponieważ organizacje żydowskie sprzeciwiały się ekshumacji twierdząc, że są to szczątki jasielskich Żydów, których ciała pochowano niegdyś na tzw. nowej części cmentarza żydowskiego w Jaśle, przez co zasługują na pochówek zgodnie z żydowskim ceremoniałem pogrzebowym.

pochowano ludzkie szczątki w Warzycach

Pion śledczy IPN, a dokładnie Biuro Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie stwierdziło, że szczątki te należą do obywateli polskich zamordowanych przez bliżej nieustalonych funkcjonariuszy państwa niemieckiego podczas II wojny światowej. Na tej podstawie wojewoda podkarpacki wydała decyzję pozwalającą inwestorowi - Podkarpackiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, na pochówek szczątków na Cmentarzu Wojennym Ofiar Terroru Hitlerowskiego w Warzycach.

pochowano ludzkie szczątki w Warzycach

Wczoraj, szczątki umieszczone w 11 trumnach, złożono w specjalnie w tym celu przygotowanym grobie. Modlitwę za zmarłych, w obecności starosty jasielskiego Adama Pawlusia, wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego Wojciecha Zająca, zastępcy wójta Gminy Jasło Henryka Motkowicza oraz przedstawicieli Przedsiębiorstwa Robót Drogowo - Mostowych w Jaśle – wykonawcy nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992, odmówił ks. Mieczysław Piróg, proboszcz parafii św. Wawrzyńca w Warzycach.

pochowano ludzkie szczątki w Warzycach

O identyfikację szczątków wydobytych podczas budowy drogi 992 wystąpiła rodzina Eleonory Goleń, która 5 stycznia 1943 r. została rozstrzelana pod murem jasielskiego więzienia za przechowywanie żydowskiej dziewczynki. Ponieważ z przekazu świadków wynika, że po rozstrzelaniu mogła być ona pochowana właśnie w okolicy cmentarza żydowskiego.

IPN pobrał materiał porównawczy, ale do tej pory nie są znane wyniki badań.