Radni podczas XXXV sesji Rady Miejskiej Jasła przyjęli jednolity tekst uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Warzyce I nr 70”.
Ułatwi to posługiwanie się planem zarówno przez organy wydające decyzje, jak też przez inwestorów planujących inwestycje. Obszar „Warzyce I nr 70” ograniczony jest od północy ul. Bieszczadzką, od wschodu ul. Fabryczną oraz terenem stacji gazowej, od południa i zachodu istniejącymi ciekami wodnymi.

Uchwalono także miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (dla obszaru „Rafineria - ul. 3 Maja”, ograniczonego ul. Rafineryjną, ul. 3 Maja, rzeką Wisłoką i terenami kolejowymi.

Uchwała ta jest zakończeniem procedury planistycznej sporządzenia planu i pozwoli na realizacje inwestycji zgodnie z planami i potrzebami przyszłych inwestorów.