Miasto Jasło przekaże Gminie Jasło dotację na remont ul. Wiejskiej w Brzyściu.
Wsparcie, w wysokości 13 tysięcy złotych, umożliwi naprawę drogi, która znajduje się na terenie gminy, przy granicy z miastem. Inwestycję będzie prowadziła Gmina Jasło.