Remontowany od kilku lat zabytkowy drewniany kościół w Szebniach został oświetlony z zewnątrz.
Renowację finansowo wspierała co roku między innymi Gmina Jasło. W tym roku parafia otrzymała dofinansowanie na jeden z ostatnich elementów renowacji - oświetlenie zewnętrzne świątyni. Kościół uzyskał wyjątkową ekspozycję.

Parafia w Szebniach złożyła wniosek do Lokalnej Grupy Działania „Nowa Galicja” o dofinansowanie oświetlenia zewnętrznego bryły kościoła. Całość projektu wyniosła 28 608,93 złotych, z czego 95 procent stanowiło dofinansowanie ze strony LGD. Wkład własny parafii pochodził z kwesty prowadzonej przed cmentarzem w Szebniach w dniu Wszystkich Świętych.

Iluminacja kościoła w Szebniach

Kościół św. Marcina w Szebniach został wzniesiony w 1605 roku. Po wybudowaniu nowego kościoła w tej miejscowości od 2003 r. świątynia jest nieczynna kultowo. Została włączona do podkarpackiego Szlaku Architektury Drewnianej.
Pierwszy kościół w Szebniach powstał w 1326 r. Potem zbudowano jeszcze cztery świątynie i wszystkie spłonęły. Zachowany do dzisiaj wzniesiono w 1605 r. Był odnawiany w 1759 r. W 1794 r. przeszedł gruntowny remont wsparty przez Gorajskich, ówczesnych właścicieli wsi. Mosiężny żyrandol-pająk, rzeźbę św. Antoniego, obraz św. Teresy, nowy ornat i drugi dzwon zakupiono w 1820 r.. Poświęcony został 29 czerwca 1855 r. przez biskupa przemyskiego Franciszka Wierzchlejskiego. W 1894 r. z inicjatywy proboszcza ks. Władysława Sarny przebudowano świątynię. Rozebrano grożącą zawaleniem wieżę - dzwonnicę, przedłużono nawę i dostawiono przybudówki po bokach nawy i prezbiterium. Postawiono nową murowaną dzwonnicę. W 1943 r. nową dekorację malarską stylizowaną na ludowo wykonał prof. Jan Wodyński. Podczas walk frontowych w styczniu 1945 r. kościół został poważnie uszkodzony. W lutym 1945 r. naprawiono dach i ściany, a rok później ołtarze. Nową polichromię wykonał w 1957 r. malarz Stanisław Szmuc. W 1960 r. zainstalowano organy czeskiej firmy Riegera pochodzące z kościoła jezuitów w Tarnopolu. Kapitalny remont budowli przeprowadzono w latach 2012–2013.

Iluminacja kościoła w Szebniach

XVIII - wieczne wyposażenie kościoła ufundowała rodzina Gorajskich: trzy ołtarze, główny z obrazem św. Marcina i figurą Chrystusa na Krzyżu, boczny lewy z obrazem św. Rodziny i boczny prawy z obrazem Serca Pana Jezusa.