W pięciu placówkach oświatowych w powiecie jasielskim zawieszone są zajęcia lub odbywa się zdalne nauczanie.
Od 4 listopada zawieszone są zajęcia w Szkole Podstawowej w Desznicy.

Hybrydowy system nauczania obowiązuje od dzisiaj w Szkole Podstawowej w Warzycach, gdzie oddział przedszkolny i klasa 2 przeszły na zdalne nauczanie.

Zawieszone zostały zajęcia w szkole i internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Jaśle.

Ponadto zawieszone są zajęcia w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Brzyskach w grupie „Maluchy” oraz w całym Niepublicznym Przedszkolu u Michalitek w Jaśle.