Uczennica Szkoły Podstawowej w Łężynach Aleksandra Mastaj otrzymała wyróżnienie za pracę plastyczną w X Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci "Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz", organizowanym przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Jej praca została doceniona przez jury w drugiej grupie wiekowej, uczniów klas IV - VIII.
Celem konkursu organizowanego przez KRUS, pod patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego, jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego. Współorganizatorami przedsięwzięcia byli: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Tegoroczne hasło konkursowe: „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz” miało zwrócić szczególną uwagę najmłodszych mieszkańców obszarów wiejskich na sposoby zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym rolników związanym z obecnością zwierząt w gospodarstwie rolnym, zachęcić dzieci do zapoznania się z zasadami bezpiecznego zachowania w jego obrębie, a także przypomnieć "Wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat".

Z roku na rok konkurs KRUS staje się coraz popularniejszy i bierze w nim udział coraz więcej dzieci. Do tegorocznej edycji przystąpiło 57 569 uczniów z 4 118 szkół podstawowych z terenów wiejskich. Wykonano o prawie 8 tysięcy prac więcej niż w ubiegłym roku.