34 notebooki wraz z zestawami słuchawkowymi kupiła Gmina Skołyszyn dla uczniów szkół podstawowych w ramach projektu "Zdalna szkoła". Koszt to 69 990 złotych.
Gmina Skołyszyn otrzymała dofinansowanie na zakup laptopów dla uczniów szkół podstawowych w ramach projektu "Zdalna Szkoła – Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego." Dzięki wsparciu samorząd gminny kupił 34 notebooki wraz z zestawami słuchawkowymi za łączną kwotę 69 990 złotych.

Zakupiony sprzęt trafi do placówek oświatowych w Gminie Skołyszyn, a następnie dyrektorzy szkół dostarczą sprzęt do rodzin i uczniów, którzy potrzebują wsparcia w tym zakresie. Młodzi ludzie uczęszczający do szkół w skołyszyńskiej gminie będą mieli możliwość nauki zdalnej z domu. Po zakończeniu zdalnej nauki i powrocie szkół do nauczania stacjonarnego, wszystkie laptopy będą wykorzystywane przez szkoły w normalnej pracy edukacyjnej.