Radni powiatowi podjęli uchwałę o przeznaczeniu 170 tysięcy złotych na zakup do Pracowni Mikrobiologii Szpitala Specjalistycznego w Jaśle aparatu do diagnostyki molekularnej wirusów SARS CoV-2.
W piątek, 6 listopada, o godzinie 15.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle odbyła się XXXIII nadzwyczajna sesja Rady Powiatu w Jaśle, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

aparat do szybkiego wykrywania wirusa
6 listopada odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Jasielskiego. Fot. Starostwo Powiatowe w Jaśle

Radni podjęli uchwałę o przeznaczeniu 170 tysięcy złotych na zakup do Pracowni Mikrobiologii Szpitala Specjalistycznego w Jaśle aparatu do diagnostyki molekularnej wirusów SARS CoV-2. Urządzenie to służy do szybkiej diagnostyki w kierunku COVID-19 i zostanie wykorzystane zarówno do badań pacjentów jak i personelu szpitala, co niewątpliwie wpłynie na poprawę ich bezpieczeństwa. Wynik badania można otrzymać w krótkim czasie, tj. w ciągu 3 godzin od chwili pobrania materiału.

Obecnie na wynik badania, zlecony zewnętrznemu laboratorium, czeka się do 48 godzin od dostarczenia próbki, ale w praktyce bardzo często ulega on wydłużeniu. Szybka diagnostyka w laboratorium szpitala powinna usprawnić podejmowanie decyzji w kwestii rodzaju hospitalizacji, co nie pozostanie bez wpływu na bezpieczeństwo pacjentów i pracowników szpitala.

Aparat służy nie tylko do wykrywania wirusa SARS CoV-2, ale umożliwia wykonywanie również innych badań wirusologicznych.