W Wolicy i Niepli zostały zmodernizowane drogi wewnętrzne.
Gmina Jasło zmodernizowała drogi wewnętrzne w Wolicy o długości 320 metrów oraz w Niepli o długości 124 metrów.

Modernizacja dróg w Wolicy i Niepli
Droga w Wolicy

Odnowienie dróg zostało dofinansowane z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Kwota dofinansowania wyniosła 89 456,28 zł.