Po 123 latach niewoli Polska odzyskała niepodległość, powróciła jako suwerenne państwo na mapę Europy. Dzisiaj, 11 listopada, obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. 11 listopada 1918 r. zakończyła się też I wojna światowa, trwająca od 28 lipca 1914 r.
Odrodzenie się państwa polskiego nastąpiło w wyniku wielkich zmian jakie przyniosła na naszym kontynencie I wojna światowa. Pozostały po niej między innymi cmentarze wojenne. Na terytorium Gminy Jasło znajduje się 5 cmentarzy z okresu I wojny światowej, na których spoczywają żołnierze wielu narodowości.

Cmentarz nr 20 w Bierówce
Cmentarz wojenny nr 20 w Bierówce.

W Bierówce, na wzniesieniu położonym na wschód od wsi, znajduje się cmentarz wojenny numer 20. Jego autorem jest Johann Jäger. Pośrodku stoją cztery kolumnowe obeliski z ciosanego kamienia. Całość jest otoczona kamiennym murem, a obok rosną stare dęby. Na cmentarzu pochowano łącznie 133 żołnierzy rosyjskich, niemieckich i austro - węgierskich, którzy polegli w maju 1915 roku.

Cmentarz nr 16 w Osobnicy
Cmentarz wojenny nr 16 w Osobnicy.

Dwa cmentarze wojenne zaprojektowane przez Johanna Jägera znajdują się w Osobnicy. Cmentarz nr 16 usytuowany jest w środku wsi. Posiada pomnik w postaci ściany, która zajmuje jeden z boków cmentarza. Pośrodku widnieje płaskorzeźba głowy Chrystusa oraz inskrypcja.

Cmentarz nr 17 w Osobnicy
Cmentarz wojenny nr 17 w Osobnicy.

Z kolei cmentarz wojenny nr 17 znajduje się przy drodze do Dębowca. Pośrodku niego stoi murowana kapliczka. Na ziemnych mogiłach stoją krzyże żeliwne. Na cmentarzach w Osobnicy pochowano 348 żołnierzy niemieckich oraz rosyjskich poległych w maju 1915 r.

kopiec w Warzycach
Kopiec - mogiła w Warzycach.

Wjeżdżając do Warzyc starą drogą rzeszowską, po lewej stronie, napotykamy usypany z ziemi i porośnięty trawą kopiec – mogiłę. Na szczycie umieszczono metalowy krzyż, nieco niżej kamienną tablicę z nazwiskami poległych. Wieńczy ją płaskorzeźba przedstawiająca orła, a u dołu tablicy znajduje się głowa Chrystusa w cierniowej koronie. W latach 1914-1922 z terenu wsi poległo blisko czterdziestu mieszkańców. W 1936 r. ich pamięć uczczono odsłonięciem usypanego kopca z tablicą.

Cmentarz nr 21 w Warzycach
Cmentarz wojenny nr 21 w Warzycach.

Nieopodal starego cmentarza parafialnego w Warzycach położony jest cmentarz wojenny nr 21. Zaprojektowany został przez Johanna Jägera. Kryje on w mogiłach pojedynczych i zbiorowych szczątki 54 żołnierzy armii austro - węgierskiej, rosyjskiej i niemieckiej poległych w maju 1915 r. Na cmentarzu znajduje się kamienny pomnik zwieńczony drewnianym krzyżem.