Starosta jasielski Adam Pawluś złożył kwiaty przed tablicą w Ożennej upamiętniającą Vladimira Kozaka, dyrektora Zarządu Dróg Kraju Preszowskiego na Słowacji. W tym roku mija czwarta rocznica jego śmierci.
Tablica upamiętniająca Vladimira Kozaka została odsłonięta 27 listopada 2017 roku w Ożennnej. „Dla upamiętnienia przyjaźni i współpracy polsko-słowackiej, w dowód wdzięczności Ing. Vladimirowi Kozakowi, Dyrektorowi Zarządu Dróg Kraju Preszowskiego” - głosi napis na obelisku.

Ożenna. Pamiętali o Vladimirze Kozaku

Powiat Jasielski we współpracy z administracją reprezentowaną przez dyrektora Vladimira Kozaka zrealizował dwa projekty: przebudowę drogi powiatowej Krosno-Toki (droga wojewódzka 992 uzyskała połączenie z siecią dróg słowackich) i rozbudowę drogi powiatowej Jasło – Dębowiec – Folusz wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową Dębowiec – Kopaniny. Po stronie polskiej poprawiła się komunikacja dla mieszkańców miejscowości położonych wzdłuż tej trasy, a zwłaszcza do Dębowca, stanowiącego cel pielgrzymek do bazyliki Matki Bożej Płaczącej z La Salette.

Ożenna. Pamiętali o Vladimirze Kozaku

Jak podkreślają władze powiatu, ogromne zaangażowanie dyrektora Vladimira Kozaka i jego profesjonalizm sprawił, że wspólne projekty uzyskiwały zawsze wysoką punktację i mogły być realizowane.

W uroczystości 10 listopada w Ożennej wzięli udział: kierownik Odziału Dróg Wojewódzkich w Svidniku Milan Cecula, były dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Preszowie Jozef Havrila, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Wojciech Zając, wójt Gminy Krempna Kazimierz Miśkowicz, wójt Gminy Osiek Jasielski Andrzej Stachurski oraz reprezentujący Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Ryszard Lisowski.