Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego oraz Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle zapraszają do udziału w kolejnym konkursie fotograficznym „Jasło – moje miasto”. Tegoroczna XXVI edycja nosi tytuł: „Ocalić od zapomnienia”.
- „W Jaśle jest wiele miejsc pamięci: tablic, pomników, obelisków oraz obiektów architektury (czasami zaniedbanych, a nawet zrujnowanych) związanych z dziejami Jasła lub z osobami, które odegrały w historii miasta ważną rolę. Zniszczone przez upływający czas – zachowały jeszcze ślady urody. Inne, opuszczone przez użytkowników, zostały wzięte we władanie przez przyrodę. Zwróćmy na nie naszą szczególną uwagę, zapiszmy je w kadrze swojego aparatu fotograficznego, ocalmy je od zapomnienia. Utrwalmy te miejsca i udokumentujmy w postaci fotografii. Zwróćmy na nieuwagę, póki jeszcze istnieją – a może przyczynimy się do ich ocalenia, a te miejsca, które znajdują się w dobrym stanie spróbujmy rozpropagować i upowszechnić w środowisku jasielskim” - apelują Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego oraz Młodzieżowy Dom Kultury.

Konkurs fotograficzny Jasło - moje miasto

Organizatorom zależy na tym, aby uczestnicy ukazali różne obiekty w sposób ciekawy i oryginalny. - „Zachęcamy do twórczej pracy i do wykreowania własnych, autorskich wizji takich miejsc. Zapraszamy wszystkich fotografujących do uczestnictwa w konkursie i do zaprezentowania swoich prac. Oprócz treści ważna będzie również forma indywidualnego ujęcia autora zdjęć, jego pomysł i spojrzenie na temat” - zachęcają organizatorzy.

Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach: dla dzieci i młodzieży wszystkich typów szkół oraz dla osób dorosłych. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 5 prac formatu 18 x 24 cm. Każda praca musi być opisana na odwrocie (imię i nazwisko, wiek, szkoła w przypadku uczniów, adres zamieszkania, adres e-mail. Oprócz fotografii papierowych wymagane są także zdjęcia w wersji elektronicznej (do ewentualnych publikacji).

Prace można składać do 18 grudnia 2020 roku - przesyłać lub składać w Młodzieżowym Domu Kultury, ul. Jana Pawła II 8A, 38-200 Jasło, tel. 13 446-59-25. Każdy uczestnik musi dołączyć zgodę o treści: „wyrażam zgodę na opublikowanie podanych przeze mnie danych osobowych (imienia i nazwiska) i informacji o zajętym miejscu oraz zgodę na wykorzystanie z zachowaniem praw autorskich pracy w publikacjach SMJiRJ”.