Dwie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z Niegłowic i Żółkowa wzbogaciły się o nowy sprzęt, dzięki otrzymanemu dofinansowaniu z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jego łączna wartość wynosi ponad 55,6 tys. złotych.
OSP Jasło - Niegłowice wyposażona została w profesjonalną motopompę, rozsiewacz sorbentów, myjki do węży oraz lekkie ubrania ochrony przeciwchemicznej (wartość ponad 43 tys. zł, dofinansowanie ponad 30 tys. zł).

Nowy sprzęt dla jednostek OSP w Jaśle-Niegłowicach i Jaśle-Żółkowie
Sprzęt dla jednostki OSP Jasło - Żółków.

Natomiast OSP Jasło - Żółków wzbogaciła się o agregat prądotwórczy (wartość ponad 12 tys. zł, dofinansowanie ponad 8 tys. zł).

Wsparcie realizowane było z zadania „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych”.