W powiecie jasielskim do tegorocznego egzaminu dojrzałości przystąpiło 803 abiturientów. Naukę w szkołach średnich ukończyło 910 absolwentów. W szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Jasielski, maturę zdaje 764 uczniów na łączną liczbę 844 absolwentów.
Trwają matury. W tym roku wyjątkowo, ze względu na wirus Covid-19, nie odbywały się w maju, ale w czerwcu. W szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Jasielski, do egzaminu dojrzałości przystąpiło 764 uczniów. Naukę zakończyło 844 absolwentów.

- "Wszystkim maturzystom, w tym trudnym czasie pandemii życzę tradycyjnego „połamania pióra”, ich rodzicom wiele satysfakcji z osiągnięć dzieci, które dzięki Państwa wsparciu mogą realizować swoje marzenia" – napisał w liście skierowanym do maturzystów starosta jasielski Adam Pawluś.

Najwięcej do egzaminów maturalnych przystąpiło abiturientów I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle - 174. Ponadto w II Liceum Ogólnokształcącym im. ppłk. Józefa Modrzejewskiego w Jaśle - 139, a w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej - Curie w Kołaczycach - 66 osób.

W Zespole Szkół nr 4 w Jaśle maturę w liceum zdaje 32 uczniów, a w technikum - 115. Natomiast w Zespole Szkół nr 3 w Jaśle przystąpiło do matury 77 uczniów technikum, w Zespole Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle - 30 z technikum, w Zespole Szkół Technicznych w Jaśle - 91 z technikum oraz w Zespole Szkół Budowlanych w Jaśle - 40 z technikum.

Ponadto do egzaminu dojrzałości przystąpiło 7 abiturientów liceum i 22 z technikum w Zespole Szkół im. prof. Teodora Marchlewskiego w Trzcinicy oraz 10 uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Nowym Żmigrodzie.