Od jutra, 17 listopada, Urząd Gminy w Skołyszynie będzie funkcjonował w trybie pracy zdalnej.
Zmiana pracy urzędu wynika z sytuacji epidemiologicznej w naszym kraju. Z pracy zdalnej wyłączeni zostali pracownicy obsługi Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności, podatków, opłat lokalnych i płac, obsługi sekretariatu urzędu i punktu informacyjnego, obsługi kasowej oraz Referatu Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Handlu oraz radców prawnych.

Od 17 listopada załatwianie spraw będzie odbywać się elektronicznie za pośrednictwem e-maila: gmina@skolyszyn,pl lub platformy e-puap, telefonicznie - 13 44 910 62. Jak informuje wójt Bogusław Kręcisz w specjalnym ogłoszeniu, „urząd umożliwia konsultacje z pracownikami po wcześniejszym umówieniu telefonicznym”.

Dokumenty papierowe można przesłać pocztą lub wrzucić do wystawionej oznaczonej skrzynki podawczej.

Od 18 listopada kasa urzędu gminy i wydawanie worków na odpady i kodów będzie odbywało się w godzinach 8-10.

Seniorzy będą obsługiwani od godziny 10 do 12.00. W tym czasie nie będzie prowadzona obsługa pozostałych petentów urzędu.