W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle wyremontowano stanowisko kierowania oraz kupiona została cyfrowa centrala telefoniczna za pieniądze z dotacji Powiatu Jasielskiego.
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle młodszy brygadier Piotr Śmietanaw imieniu swoim oraz funkcjonariuszy i pracowników podziękował staroście jasielskiemu Adamowi Pawlusiowi oraz Zarządowi Powiatu w Jaśle za dotacje przyznane z budżetu powiatu. Przekazał również list z podziękowaniami dla przewodniczącego Rady Powiatu Jasielskiego oraz radnych.

Dotacja 45 tysięcy złotych pozwoliła na remont stanowiska kierowania i serwerowni, natomiast dotacja 16 tysięcy złotych umożliwiła zakup cyfrowej centrali telefonicznej oraz wymianę wszystkich telefonów stacjonarnych.

„Inwestycje przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców powiatu jasielskiego poprzez zapewnienie nowoczesnych systemów informatycznych , łączności oraz alarmowania” - napisał w liście z podziękowaniami młodszy brygadier Piotr Śmietana, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle.