Zakończyły się prace związane z rozbudową 13-kilometrowego odcinka drogi krajowej nr 28 między Siepietnicą a Trzcinicą.
Rozbudowa drogi krajowej nr 28 od Siepietnicy przez Skołyszyn, Sławęcin, Siedliska Sławęcińskie, Przysieki do Trzcinicy kosztowała 35 milionów złotych.

Zakończona rozbudowa DK28 z Siepietnicy do Trzcinicy

Na tym odcinku - jak informuje GDDKiA - przebudowano drogę wraz ze wzmocnieniem konstrukcji nawierzchni do 115 kN/oś, wybudowano nowe chodniki, w tym chodnik przy DK28 w Bieczu oraz przebudowano i wyremontowano już istniejące, wybudowano nowe i zmodernizowano istniejące zatoki autobusowe, przebudowano i wykonano odwodnienia drogi, wykonamo oznakowanie pionowe, poziome oraz bariery energochłonne, wybudowano kanał technologiczny oraz przebudowano (zabezpieczono) kolidujące urządzenia i sieci istniejącej infrastruktury podziemnej i nadziemnej.

Zakończona rozbudowa DK28 z Siepietnicy do Trzcinicy

Roboty zrealizowało konsorcjum firm, których liderem jest jasielskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych sp. z o.o., a partnerem Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie sp. z o.o.