Miasto Jasło walczy o 10 milionów euro dofinansowania z Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Taki zastrzyk finansowy otrzyma tylko 15 z 54 miast w Polsce. Projekt „Jasło - moje miasto, mój dom” został złożony do oceny, która planowana jest na pierwszy kwartał 2021 roku.
Jasło jako jedno spośród 54 miast miało możliwość złożenia projektu do drugiego etapu konkursu w ramach Programu „Rozwój Lokalny”. Projekt „Jasło – moje miasto, mój dom”, nad którym od stycznia pracowało w sumie ponad 40 osób reprezentujących różne środowiska, został złożony do oceny. Na Podkarpaciu o stuprocentowe dofinansowanie w wysokości 10 milionów euro ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego, rywalizuje w sumie siedem miast.

Projekt „Jasło – moje miasto, mój dom” jest gotowy i czeka na ocenę. Szansa na 10 milionów euro

Nad przygotowaniem miejskiego projektu pracowały dwa zespoły. Jeden z nich opracowywał Program Rozwoju Lokalnego (PRL), a drugi Program Rozwoju Instytucjonalnego (PRI). Przy czym PRL został podzielony na 6 obszarów: społeczny, gospodarczy, środowiskowy, przestrzenny, inteligentnego zarządzania miastem i finansowania rozwoju miasta.

Projekt „Jasło – moje miasto, mój dom” jest gotowy i czeka na ocenę. Szansa na 10 milionów euro

W skład obydwu zespołów wchodziło ponad 40 osób z różnych środowisk m.in. z Urzędu Miasta w Jaśle, Starostwa Powiatowego, Jasielskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców, Związku Gmin Dorzecza Wisłoki czy organizacji pozarządowych. W prace również zostali włączeni mieszkańcy (badania ankietowe, prace w zespołach).

Projekt „Jasło – moje miasto, mój dom” jest gotowy i czeka na ocenę. Szansa na 10 milionów euro

Łącznie przygotowano 37 przedsięwzięć, w tym 32 przedsięwzięcia podstawowe (w 100 procentach finansowane ze środków EOG NMF) oraz 5 przedsięwzięć uzupełniających (finansowanych ze środków Miasta). Wśród przygotowanych zadań 10 jest inwestycyjnych. Są to przedsięwzięcia inwestycyjne (podstawowe): budowa drogi KDZ 5 w strefie inwestycyjnej, odwodnienie terenu w strefie inwestycyjnej, budowa Centrum Komunikacyjnego, miejski designe, rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego, Centrum Aktywnego Seniora i ścieżka edukacyjna oraz przedsięwzięcia inwestycyjne (uzupełniające): budowa mieszkań (TBS), zakup autobusów i budowa ścieżek rowerowych.

Projekt „Jasło – moje miasto, mój dom” jest gotowy i czeka na ocenę. Szansa na 10 milionów euro

Poza tym przygotowano również 27 projektów nieinwestycyjnych, które dotyczą przede wszystkim: podnoszenia kwalifikacji i kompetencji mieszkańców (dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy, osoby wykluczone), budowania tożsamości mieszkańców poprzez działania kulturalne i edukacyjne, budowania relacji na płaszczyźnie samorząd - mieszkaniec oraz samorząd - gospodarka - mieszkaniec, wspierania organizacji pozarządowych, edukacji ekologicznej, poprawy dostępności i usprawnienia działalności administracji.

Projekt „Jasło – moje miasto, mój dom” jest gotowy i czeka na ocenę. Szansa na 10 milionów euro

Obecnie przygotowany przez Miasto Jasło projekt poddawany jest ocenie formalnej i merytorycznej. Planowany termin oceny to pierwszy kwartał 2021 r. Możliwość dofinansowania w wysokości 10 mln euro otrzyma jednak tylko 15 spośród 54 miast.

Projekt „Jasło – moje miasto, mój dom” jest gotowy i czeka na ocenę. Szansa na 10 milionów euro

W prace nad projektem zaangażowanych zostało wielu partnerów. Zostali nimi: Powiat Jasielski, Związek Gmin Dorzecza Wisłoki, Jasielskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców, Fundacja Aktywna Galicja, Caritas Diecezji Rzeszowskiej, Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Jaśle i Jasielskie Stowarzyszenie Winiarzy „Vinum Pro Cultura”.

Projekt „Jasło – moje miasto, mój dom” jest gotowy i czeka na ocenę. Szansa na 10 milionów euro

W przygotowaniu projektu, w kilkudziesięciu różnego rodzaju spotkaniach, udział wzięły 454 osoby w spotkaniach konsultacyjnych, 485 osób w warsztatach diagnostyczno-projektowych, 2 449 osób w badaniach ankietowych i 18 osób w konsultacjach on-line.

- To bardzo budujące, bo oznacza, że rozwój naszego miasta jest bardzo ważny dla wielu jego mieszkańców. Dziękujemy za zaangażowanie i za poświęcony czas. Za wypełnienie kierowanych do państwa ankiet i udział w pracach zespołu. Każdy głos był dla nas bardzo ważny, tym bardziej, że potrzeby wskazane przez mieszkańców, różniły się od tych wskazanych przez uczestników zespołu miejskiego. Co ważne to właśnie opinie wyrażone przez państwa pomogły nam w opracowaniu dokumentów dotyczących rozwoju naszego miasta - podkreśla Agata Koba, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Jaśle.

Więcej informacji dotyczących projektu „Jasło, moje miasto, mój dom” można znaleźć pod linkiem https://um.jaslo.pl/pl/rozwoj-lokalny/