Jedenaście podmiotów będzie zajmowało się zimowym utrzymaniem ulic, placów i chodników w Jaśle. Miasto Jasło zawarło umowy z wykonawcami, którzy mają dbać o bezpieczeństwo zarówno kierowców, jak i przechodniów. Łączny koszt to około 1,2 mln zł.
Jak informuje Agata Koba, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Jaśle, na ulicach „akcja zima” prowadzona będzie przy pomocy sprzętu mechanicznego do momentu zapewnienia bezpiecznej przejezdności (jezdnia odśnieżona i posypana na całej szerokości i długości, dopuszcza się zaleganie na jezdni cienkiej równomiernej warstwy zajeżdżonego śniegu z jednoczesną likwidacją śliskości). Zwalczanie śliskości i gołoledzi na ulicach odbywać się będzie przy pomocy mieszanki piaskowo-solnej.

Uzyskanie standardu zimowego utrzymania powinno nastąpić w ciągu 4 godzin od chwili ustania niekorzystnych warunków atmosferycznych (opady atmosferyczne, gołoledź), przy czym likwidacja śliskości następuje niezwłocznie od chwili wystąpienia warunków umożliwiających jej rozpoczęcie i prowadzona jest w sposób ciągły.

Podczas „akcji zima” prowadzone są całodobowe dyżury. Od 7.30 do 15.30 (w godzinach pracy urzędu) pod nr telefonu 13 44 86 320, email: wi@um.jaslo.pl Od 15.30 do 7.30 dyżur pełniony jest na stanowisku dyżurnego Straży Miejskiej i monitoringu pod nr telefonu 13 44 82 580, email: sm-od@um.jaslo.pl