Przewodniczący Rady Gminy Brzyska Stanisław Madejczyk zwołał nadzwyczajną sesję. Obrady odbędą się 15 czerwca. Początek o godz. 11 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzyskach.
15 czerwca 2020 r o godz.11:00 w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzyskach odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Gminy Brzyska.

Program sesji:
1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na 2020 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
5. Zakończenie obrad.