Patronem ronda w Bączalu Górnym (gmina Skołyszyn) został wybitny mieszkaniec tej miejscowości – sługa boży ksiądz Stanisław Kołodziej, więzień KL Auschwitz i KL Dachau.
Rondo powstało na skrzyżowaniu dróg powiatowych Jareniówka – Czermna i Lipnica Górna – Wróblowa. W 2018 roku dzięki staraniom m.in. radnego Lipnicy Górnej Stanisława Wojdyły, przebudowane zostało niebezpieczne skrzyżowanie, na którym dochodziło do wielu wypadków i kolizji drogowych.

Ksiądz Stanisław Kołodziej patronem ronda w Bączalu Górnym

W 2019 roku rozpoczęły się starania o nadanie rondu oficjalnego patrona. Na jednym z zebrań Rady Sołeckiej Bączala Górnego, Tomasz Bienias poruszył ten temat publicznie. Wkrótce sołtys Bączala Górnego wraz z członkami rady sołeckiej, po przeprowadzeniu konsultacji społecznych podjęli decyzję, że patronem ronda powinien zostać rodak bączalski - sługa boży ks. Stanisław Kołodziej.

12 maja 2020 roku Rada Gminy Skołyszyn podjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy rondu w Bączalu Górnym. W listopadzie 2020 roku Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle uzgodnił lokalizację i zamontował trzy tabliczki informacyjne z nazwą patrona. Ze względu na stan epidemii, w trosce o zdrowie mieszkańców oraz uczestników wydarzenia, nie odbyły się zaplanowane uroczystości otwarcia i poświęcenia ronda.

Ksiądz Stanisław Kołodziej patronem ronda w Bączalu Górnym

Sługa boży ksiądz Stanisław Kołodziej (urodzony 1 lutego 1907 r. w Bączalu Górnym, zmarły 17 grudnia 1942 r. w KL Dachau) to męczennik chrześcijański „in odium fidei” (z nienawiści do wiary), kapłan rzymskokatolicki, patriota, więzień niemieckich, nazistowskich obozów koncentracyjnych i zagłady KL Auschwitz oraz KL Dachau, ofiara eksperymentów pseudomedycznych. Jest zaliczony do drugiej grupy polskich męczenników z okresu II wojny światowej, których proces beatyfikacyjny rozpoczął się 17 września 2003 roku.

Ksiądz Stanisław Kołodziej patronem ronda w Bączalu Górnym

17 listopada br., dokładnie na miesiąc przed 78. rocznicą męczeńskiej śmierci sługi bożego ks. Stanisława Kołodzieja, wójt Gminy Skołyszyn Bogusław Kręcisz wraz radnym gminnym z Bączala Dolnego Krzysztofem Sarneckim i radnym gminnym z Bączala Górnego Januszem Łyszczarzem, zapalili znicz na grobie rodziców kapłana – męczennika znajdującym się na Nowym Cmentarzu w Bączalu Dolnym, gdzie umiejscowiona jest symboliczna tablica pamiątkowa.

Ksiądz Stanisław Kołodziej patronem ronda w Bączalu Górnym

Rondo w Bączalu Górnym - nie licząc miasta Jasła - jest jednym z trzech skrzyżowań o ruchu okrężnym w powiecie jasielskim. Pozostałe dwa znajdują się w Osobnicy i Osieku Jasielskim.