Zastępca komendanta powiatowego policji w Jaśle podkomisarz Bartłomiej Świerczek podziękował starocie jasielskiemu Adamowi Pawlusiowi za dotychczasowe wsparcie i pomoc w realizacji zadań profilaktycznych na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców powiatu jasielskiego.
W ubiegły czwartek w Starostwie Powiatowym podkomisarz Bartłomiej Świerczek, zastępca komendanta powiatowego policji w Jaśle, złożył na ręce starosty jasielskiego Adama Pawlusia, podziękowania za dotychczasową współpracę w ramach „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli”. Dzięki przychylności starosty, członków zarządu powiatu i radnych, jasielska komenda otrzymała elementy odblaskowe, filmy profilaktyczne oraz strój policyjnego misia.

Jasielska policja dziękuje staroście za pomoc

- Rzeczowe wsparcie jasielskich policjantów, z pewnością wpłynie na podniesienie jakości organizowanych przedsięwzięć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży. Otrzymane przedmioty posłużą w organizowaniu tematycznych prelekcji oraz spotkań, których głównym celem będzie uświadamianie odbiorców na temat występujących zagrożeń, ale także wskazywanie prawidłowych postaw i zasad życia społecznego - relacjonuje podkomisarz Piotr Wojtunik, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Jaśle.

Jasielska policja dziękuje staroście za pomoc

- Jednym z istotnych elementów bezpieczeństwa mieszkańców naszego regionu jest również bezpieczeństwo w ruchu drogowym, szczególnie o tej porze roku. Dlatego policjanci, podczas prowadzonych działań, w trosce o niechronionych uczestników ruchu drogowego, będą rozpowszechniać otrzymane elementy odblaskowe i zachęcać pieszych do ich noszenia nawet w obszarze zabudowanym - podkreślił rzecznik.

Jasielska policja dziękuje staroście za pomoc