W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, Gmina Kołaczyce otrzymała dotację z budżetu państwa na zakup nowości wydawniczych.
Wojewoda Podkarpacki udzielił Gminie Kołaczyce dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych - książek nie będących podręcznikami, do bibliotek szkolnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Jest to 24 tysiące złotych, co stanowi 80 procent. Natomiast wkład własny Gminy Kołaczyce wynosi 6 tysięcy złotych, czyli 20 procent kosztów.

Do programu przystąpiły dwie szkoły: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego w Kołaczycach oraz Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Bieździedzy.