Dwanaście prac Ignacego Pinkasa poddanych zostanie gruntownej konserwacji w Muzeum Regionalnym w Jaśle. Obrazy wybitnego malarza zostaną odnowione w ramach projektu dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W przyszłości trafią na ekspozycję stałą w jasielskim muzeum.
Ignacy Pinkas urodził się w 1888 roku w Jaśle. Studiował jako wolny słuchacz na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Uczęszczał na zajęcia do pracowni prof. Stanisława Dębickiego i Jacka Malczewskiego.

W 1914 r. wstąpił do Legionów i przeszedł cały szlak bojowy I Brygady. W 1919 r. Pinkas wraz z dywizją gen. Lucjana Żeligowskiego jako rysownik udał się do Wilna.

Ignacy Pinkas zmarł na gruźlicę 3 sierpnia 1935 r. Został pochowany na cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Córka Ignacego Pinkasa - Maria Wolny, przekazała w 1996 r. do Muzeum Regionalnego w Jaśle obrazy i pamiątki rodzinne po artyście w tym archiwalne fotografie i dokumenty. Wiele z nich ilustruje służbę Ignacego Pinkasa w Legionach.

Prace Ignacego Pinkasa, w tym także o tematyce legionowej, można oglądać na stronie internetowej Muzeum Regionalnego w Jaśle w zakładce Zbiory.