W Trzcinicy odbył się odbiór techniczny przebudowanej drogi, której naprawę przerwała powódź w czerwcu br. i dodatkowo jeszcze zniszczyła.
Zmodernizowany został blisko 800 - metrowy odcinek drogi w centrum Trzcinicy, roboty od Domu Ludowego do skrzyżowania z drogą wewnętrzną. Położona została nowa nawierzchnia bitumiczna. Jezdnię poszerzono do 5 metrów. Przebudowane zostały przepusty, co poprawiło ich drożność. Prace zostały sfinansowane z rządowego programu Fundusz Dróg Samorządowych i budżetu Gminy Jasło.

Przebudowana droga w Trzcinicy

- Podczas przebudowy drogi wystąpiła czerwcowa błyskawiczna powódź. Droga została dodatkowo zniszczona poprzez ruch pojazdów biorących udział w akcji ratunkowej i akcji usuwania odpadów popowodziowych. Zaszła potrzeba wprowadzenia robót dodatkowych polegających na ułożeniu warstwy profilowej o grubości 2 centymetrów z masy bitumicznej na całej szerokości jezdni wraz z wbudowaniem geosiatki. Tym samym koszt inwestycji wzrósł o około 70 tysięcy złotych – powiedział wójt Gminy Jasło Wojciech Piękoś.

Przebudowana droga w Trzcinicy

Całkowity koszt wyniósł 527 396,68 zł, z czego 317 733 zł pochodziło z dofinansowania.

Przebudowana droga w Trzcinicy

Przebudowa drogi w Trzcinicy była możliwa dzięki wsparciu rządowemu, za które bardzo dziękuję oraz życzliwemu zainteresowaniu tą sprawą ze strony senator Alicji Zając i wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego Wojciecha Zająca – podkreślił Wojciech Piękoś.