Dzisiaj, 29 listopada, przypada pierwsza niedziela Adwentu. W kościele rzymskokatolickim i innych kościołach chrześcijańskich rozpoczyna się rok liturgiczny. To czas oczekiwania na narodzenie Jezusa.
W tegorocznym liście na Adwent biskup rzeszowski Jan Wątroba zachęca do odkrycia wartości wspólnoty eucharystycznej. „Bóg uczy nas wielkiej wartości, jaką jest wspólnota eucharystyczna w sposób paradoksalny! Uczy nas, pozwalając nam doświadczyć jej braku. Uczy nas, wzbudzając w nas tęsknotę i pragnienie” – czytamy w liście, który zostanie odczytany w kościołach diecezji rzeszowskiej 29 listopada, w 1. Niedzielę Adwentu.

W pierwszej części listu bp Jan Wątroba nawiązał do fragmentu Ewangelii czytanego w 1. Niedzielę Adwentu, gdzie Jezus Chrystus zachęca do czuwania. „Mówiąc o czuwaniu, Jezus rysuje przed oczami uczniów obraz człowieka, który udał się w podróż, zostawił swój dom i polecił sługom, aby troszczyli się i dbali o niego. Pan dodaje jednak, że wyjazd gospodarza nie jest definitywny: on powróci! Czuwanie jest więc postawą, która łączy pamięć o tym, który wyjechał, tęsknotę oraz nadzieję na ponowne spotkanie” – napisał hierarcha porównując doświadczenie wielu ludzi w czasie pandemii do sytuacji z Ewangelii, w której bohater opuścił swój majątek: „Życie nagle okazało się bardzo kruche, a to co do tej pory wydawało się stabilne i pewne, zostało zachwiane. W tym wszystkim mogłoby się wydawać, że Bóg – niczym gospodarz z dzisiejszej Ewangelii – wyjechał w daleką podróż, zostawiając nas samych”. Biskup rzeszowski podkreślił, że opuszczenie to jest pozorne. „W tym dramatycznym kontekście Jezusowe słowo otwiera jednak horyzont nadziei. Chrystus z mocą mówi dziś do każdego z nas: Uważajcie! Czuwajcie! (Mk 13,33). To wezwanie Jezusa ukazuje nową perspektywę. Jego słowo staje się płomieniem światła pośród listopadowych ciemności tego świata. Jest to słowo, które mówi nam, że Bóg chce nas spotkać. On chce wejść w takie doświadczenie, jakie nosimy w sercu, pośrodku pandemii” – czytamy w liście.

Hierarcha wiele miejsca poświęcił programowi duszpasterskiemu Kościoła w Polsce na temat Eucharystii z hasłem „Zgromadzeni na świętej wieczerzy”, zwracając uwagę na wyjątkowe doświadczenie wspólnoty. „Kiedy zbieramy się w kościele, nie tworzymy jedynie grupy ludzi, którzy przychodzą na daną godzinę, aby uczestniczyć we Mszy świętej. Wspólnota, która gromadzi się na Eucharystii jest przede wszystkim znakiem wiary i owocem działania Boga, który gromadzi swoje dzieci. Kiedy więc w świątyni widzimy naszych znajomych, sąsiadów, a może i osoby znane jedynie z widzenia, możemy ze zdumieniem odkrywać, że Bóg dzisiaj działa w świecie, gromadząc swoje rozproszone dzieci w jedno (por. J 11,52)” – napisał biskup rzeszowski.

Biskup zaznaczył, że program duszpasterski o Eucharystii przeżywamy w czasie, kiedy nie można bez ograniczeń uczestniczyć w Mszach św., mimo to nadal możemy uczyć się wartości wspólnoty. „W kontekście ograniczeń społecznych, które dotykają także naszych zgromadzeń liturgicznych, możemy stwierdzić, że Bóg uczy nas wielkiej wartości, jaką jest wspólnota eucharystyczna w sposób paradoksalny! Uczy nas, pozwalając nam doświadczyć jej braku. Uczy nas, wzbudzając w nas tęsknotę i pragnienie” – napisał bp Wątroba dodając, że obecny czas nie powinien być czasem jedynie na przeczekanie. „Wiara podpowiada nam, że nie jest to czas, który musimy jedynie przeczekać. To czas, w którym Bóg jest obecny i działa: On nas kształtuje i uczy nowego spojrzenia na świat, na nasze życie, na to co ważne. To czas, w którym nie możemy jedynie zamknąć się w tęsknocie za tym co minione i co było nam znane” – czytamy w liście.