Grupa mieszkańców z własnej inicjatywy posprzątała zaśmiecone tereny w Bączalu Górnym i Lisowie.
Na początku czerwca br. grupa mieszkańców wraz z przyjaciółmi, którzy rekreacyjnie korzystają z dróg gminnych, posprzątała tereny w Bączalu Górnym i Lisowie. Zebrane zostały śmieci i odpady m.in. przy drodze gminnej "Podlas" prowadzącej przez las jodłowy.


Koordynatorki akcji posegregowały zebrane śmieci i skontaktowały się z Urzędem Gminy w Skołyszynie. Worki pełne śmieci zostały zabrane przez pracowników UG Skołyszyn i zostaną przekazane firmie odbierającej odpady.

Władze samorządowe gminy Skołyszyn dziękują osobom zaangażowanym w uporządkowanie i posprzątanie zaśmieconych terenów oraz ich troskę o czystość najbliższego otoczenia. Zachęcają również do organizowania podobnych akcji.